Friday, March 27, 2009

Makan kedai

Ibu: "Bah! Anak-anak cepat-cepat. Mami tidak ada masa masak hari ini. Jadi kita pegi makan kedai.Cepat! saya lapar ni!" Tiba-tiba seorang daripada anaknya yang baru-baru saja masuk kelas satu berkata: "Saya tidak mau pegi......"
Ibu: "Kenapa pula? Sedap bah makan kedai...sayang..."
Anak:"Tidak mau. Nanti patah-patah lah gigi saya mami. Karas bah tu kedai...batu dan simen bah tuu."
Ibu: "Luyur buruk! Mantang-mantanglah dah masuk sekolah! Yaa....lah. Ya...lah...Kita bukan makan kedai. Kita pegi makan di kedai!"

(Nota: Luyur=Lawyer/Peguam)

No comments: